log☇︎
5 entries in 0.892s
a111: 3 results for "pu yi", http://btcbase.org/log-search?q=pu%20yi
asciilifeform: !#s pu yi
ascii_butugychag: mircea_popescu: pu yi ? aha
mircea_popescu: http://log.bitcoin-assets.com/?date=19-05-2015#1137702 << sounds exactly like the chinese palace of pu yi ☝︎
asciilifeform: pu yi?