raw
ircbot-genesis          1 ;;;; package.lisp
ircbot-genesis 2
ircbot-genesis 3 (defpackage :ircbot
ircbot-genesis 4 (:use :cl
ircbot-genesis 5 :cl-irc)
ircbot-genesis 6 (:export :make-ircbot
ircbot-genesis 7 :ircbot
ircbot-genesis 8 :ircbot-connect
ircbot-genesis 9 :ircbot-connect-thread
ircbot-genesis 10 :ircbot-disconnect
ircbot-genesis 11 :ircbot-reconnect
ircbot-genesis 12 :ircbot-connection
ircbot-multiple-c... 13 :ircbot-channels
ircbot-genesis 14 :ircbot-send-message
ircbot-genesis 15 :ircbot-server
ircbot-genesis 16 :ircbot-port
ircbot-genesis 17 :ircbot-nick
ircbot-genesis 18 :ircbot-lag))