raw
adalisp_genesis         1 README
adalisp_genesis 2
adalisp_genesis 3 `adalisp` is an interpreter for a small Lisp-like scripting language
adalisp_genesis 4 that aims to a. fit in head, while b. being written in a small,
adalisp_genesis 5 restricted, safe subset of the `Ada` programming language. For more
adalisp_genesis 6 details, see:
adalisp_genesis 7
adalisp_genesis 8 http://thetarpit.org/posts/y04/074-adalisp-prototype.html
adalisp_genesis 9
adalisp_genesis 10 ---
adalisp_genesis 11 To INSTALL `adalisp`:
adalisp_genesis 12
adalisp_genesis 13 * Install an `Ada` distribution; `adalisp` was tested on GNAT GPL
adalisp_genesis 14 2016.
adalisp_genesis 15
adalisp_genesis 16 * Use `V` to press:
adalisp_genesis 17
adalisp_genesis 18 mkdir ~/src/adalisp
adalisp_genesis 19 cd ~/src/adalisp
adalisp_genesis 20
adalisp_genesis 21 mkdir .wot
adalisp_genesis 22 cd .wot && wget http://lucian.mogosanu.ro/spyked.asc && cd ..
adalisp_genesis 23
adalisp_genesis 24 v.pl init http://lucian.mogosanu.ro/src/adalisp
adalisp_genesis 25 v.pl press adalisp_genesis adalisp_genesis.vpatch
adalisp_genesis 26
adalisp_genesis 27 ---
adalisp_genesis 28 To BUILD and USE `adalisp`:
adalisp_genesis 29
adalisp_genesis 30 cd ~/src/adalisp/adalisp_genesis/adalisp
adalisp_genesis 31 gprbuild
adalisp_genesis 32
adalisp_genesis 33 cat test.scm | ./bin/test_repl